A romániai magyar kisebbség kulturális szellemi örökségének digitális megörzése

marossárpataki forduló, csárdás, korcsos, cigánycsárdás [00:08:27]

Sóvidék, Marossárpatak
Mozgókép | 01.257/04
A gyűjtés helye és ideje: Sepsiszentgyörgy, 1999.11.13
Eredeti hordozó: VHS, S-VHS
Tartalom: Tánc
Tánctípus: régi stílusú páros, csárdás
Táncdialektus: marosszéki
Gyűjtő(k): Orza Călin